Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำทานมอบให้สังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้มากมาย เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ   แต่ก่อนเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมาก เกือบจะไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) แล้วก็พระยาราชการรบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) แล้วก็วัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมาก ท่านทั้งคู่มีใจศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็อยากสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงก็เลยได้ซ่อมแซมวัดตรงข้ามขึ้นให้มีความสวยงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการรบ วัดปริวาสมีงานที่จัดให้มีขึ้นทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาก่อให้เกิดมีการทะเลาะกันบ่อยครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการรบ ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะเกือบจะไม่ให้เห็น ก็เลยมีชื่อเสียงติดปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี พระอุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้านนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แปลก เป็นศิลป์นานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพเจ้า เทพธิดา ตัวการ์ตูนต่างๆยกตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ แล้วก็ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ แล้วก็รูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยโบราณ แล้วก็สมัยใหม่ สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดให้ประชากรนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล แล้วก็ได้ดูประติมากรรมที่งดงามของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย